AKTUALITĀTES
   
87468

Apsveicam Baibu Ziemeli!
Apskatīt komentārus (0)


15.08.2018


Apstiprina Nacionālā veselības dienesta (NVD) konsultatīvās padomes sastāvu
NVD konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, atbalstot NVD darbību veselības aprūpes finansēšanas jomā.
Konsultatīvās padomes funkcijas ir:
• vērtēt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai piešķirtā finansējuma izlietojumu;
• veicināt veselības aprūpes finansējuma piešķiršanas un izlietojuma efektivitāti.
Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs ir veselības ministre Anda Čakša. Savukārt padomes locekļi ir:
- Egils Baldzēns – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs;
- Gints Kaminskis – Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis; 
- Līga Meņģelsone – Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore;
- Jana Muižniece – Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece;
- Māris Pļaviņš – Latvijas Ārstu biedrības viceprezidents;
- Nils Sakss – Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktors.
- Baiba Ziemele – Latvijas Reto slimību alianses vadītāja. 
Padomes locekļu pilnvaru termiņš noteikts 3 gadi. Padomes locekļi atlīdzību par darbu padomē nesaņems.
***********************
Veselības aprūpes finansēšanas likuma (turpmāk – Likums) 15.panta trešā daļa nosaka, ka Ministru kabinets apstiprina Nacionālā veselības dienesta (turpmāk – Dienests) konsultatīvās padomes (turpmāk – Padome) sastāvu, pamatojoties uz veselības ministra priekšlikumu. Dienesta konsultatīvajā padomē iekļauj pa vienam pārstāvim no Veselības ministrijas, Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, darba devēju organizācijas, kas ir pārstāvēta Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē, darbinieku organizācijas (arodbiedrības), kas ir pārstāvēta Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē, Latvijas Pašvaldību savienības, biedrības vai nodibinājuma, kas pārstāv pacientu intereses un Latvijas Ārstu biedrības.
Ņemot vērā Padomes būtiskos uzdevumus un mērķi attiecībā uz valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes veicināšanu, Ministru kabineta 2018.gada 3.maija noteikumu Nr.260 „Nacionālā veselības dienesta konsultatīvās padomes nolikums” (turpmāk – Nolikums) 6.punkts paredz, ka  Padomes priekšsēdētājs ir veselības ministrs.
Paredzēts, ka Padomes locekļi no tajā iesaistītajām organizācijām būs augsta līmeņa speciālisti, kas spēs sniegt būtisku ieguldījumu Dienesta darbības atbalstīšanā. Padomes funkcijas un uzdevumi ir noteikti Veselības aprūpes finansēšanas likuma 15.panta ceturtajā daļā un Nolikumā.
Līdz ar to saskaņā ar Likumā noteikto, izstrādāts Ministru kabineta rīkojuma „Par Nacionālā veselības dienesta konsultatīvās padomes sastāvu” projekts (turpmāk – Rīkojuma projekts), kurš paredz apstiprināt Padomes sastāvu. Padomes locekļus deleģējušas tās iestādes un organizācijas, kas kā iepriekš norādīts, noteiktas Likuma 15.panta trešajā daļā.
Padomes mērķis ir iesaistīt sabiedrības pārstāvjus veselības aprūpei piešķirtā valsts finansējuma izlietojuma uzraudzībā un veicināt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, atbalstot Dienesta darbību veselības aprūpes finansēšanas jomā. Padomei paredzētas funkcijas vērtēt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai piešķirtā finansējuma izlietojumu, kā arī veicināt veselības aprūpes finansēšanas un veselības aprūpes finansējuma izlietojuma efektivitāti.
Nolikumā noteikts Padomes locekļu pilnvaru termiņš, kas ir trīs gadi, kā arī reglamentēta Padomes darba organizācija un lēmumu pieņemšanas kārtība. Paredzēts, ka Padome uz sēdēm sanāks ne retāk kā reizi pusgadā un lēmumus tā pieņem ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Atbilstoši Nolikuma 9.punktam Padomes priekšsēdētāja vietnieks tiek ievēlēts no Padomes locekļu vidus, līdz ar to Padomes priekšsēdētāja vietnieks nav norādāms Rīkojuma projektā.




 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:




Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA



Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv