Par mums

Biedrības Bauskas Impulss mērķi un uzdevumi
Biedrības mērķis ir:
Veicināt Bauskas novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos un sociālo integrāciju, izglītojot iedzīvotājus sabiedrības veselības jautājumos un sniedzot viņiem psiholoģisku un sociālu atbalstu.
Biedrības uzdevumi ir:
- Organizēt un atbalstīt veselības veicināšanas pasākumus, kas vērsti uz Bauskas novada iedzīvotāju individuālo un grupas motivāciju, t.sk. līdzdalības veicināšanu, iedrošināšanu un atbalstu;
- Sekmēt HIV/AIDS slimnieku integrāciju sabiedrībā, sniedzot viņiem psiholoģisku un sociālu atbalstu, un iestājoties pret šo cilvēku diskrimināciju;
- Organizēt pasākumus, kas veicina Bauskas novada iedzīvotāju sociālās atstumtības mazināšanu;
- Organizēt pasākumus, lai veicinātu pieredzes apmaiņu, jaunu teorētisko zināšanu apguvi un prakstiskas iemaņas;
- Veicināt, atbalstīt un organizēt jaunu sadarbības formu, metožu, pieeju ieviešanu, t.sk. moderno tehnoloģiju izmantošanu;
- Brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, nodarboties ar izdevējdarbību un veikt citu publisku darbību savu mērķu realizēšanai.

Kontakti:

e-pasts tanakalnina112@inbox.lv  , Telefons 29553751

 
Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv