Cietumu ziņas
   
39510

Paredzēs uztura normu ieslodzītajiem, kuri uzturā nelieto gaļas un zivju produktus
Apskatīt komentārus (0)


24.10.2013


Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1022 "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām"", saitē uz anotāciju http://www.mk.gov.lv/doc/2005/TMAnot_240913_nodr_normas.2922.doc 
***********************************************************

MK Noteikumu Nr. 1022 2. punkts noteic šādas dienas uztura normas apcietinātajām un notiesātajām personām: dienas uztura pamatnorma Nr. 1; dienas uztura norma Nr. 2 – nepilngadīgajiem ieslodzītajiem; dienas uztura norma Nr. 3 – slimiem ieslodzītajiem, kuri ārstējas slimnīcā vai ieslodzījuma vietas medicīniskās daļas palātās; ieslodzītajiem, kuri slimo ar tuberkulozi aktīvā fāzē, kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūlas slimību paasinājuma fāzē, anēmiju, ļaundabīgiem audzējiem, AIDS, vidējas un smagas pakāpes malnutrīciju un ārstējas ambulatori; nepilngadīgajiem ieslodzītajiem, kuri ieskaitīti atveseļošanas grupās; grūtniecēm – sešus mēnešus pirms plānotā dzemdību termiņa, mātēm – trīs mēnešus pēc dzemdībām, bet mātēm, kuras baro bērnu ar krūti, – visu barošanas laiku, bet ne ilgāk kā līdz bērna deviņu mēnešu vecuma sasniegšanai. Savukārt minēto noteikumu 1. pielikumā noteikts katrai no minētajām dienas uztura normām paredzēto produktu bruto daudzums (gramos). Taču ir tādi ieslodzītie, kas ir veģetārieši un nelieto vairākus produktus, piemēram, gaļu, zivis, kausētus dzīvnieku taukus, kas noteikti Noteikumu Nr. 1022 1.pielikumā. Ņemot vērā minēto, Noteikumos Nr. 1022 jāparedz noteikt uztura normu ieslodzītajiem, kuri uzturā nelieto gaļas un zivju produktus.
Noteikumu Nr. 1022 2.4.apakšpunkts noteic speciālo uztura normu – ieslodzītajiem konvojēšanas laikā, ja, konvojējot no ieslodzījuma vietas uz tiesu vai konvojējot uz citu ieslodzījuma vietu, ieslodzītajiem netiek nodrošināta ēdienreize ieslodzījuma vietā. Tomēr šie nav visi gadījumi, kad ieslodzītais īslaicīgi atrodas ārpus ieslodzījuma un nesaņem ēdienreizi.
Valsts kontroles 2012. gada 8. februāra revīzijas ziņojuma Nr. 5.1-2-12/2011 2. ieteikumā norādīta nepieciešamība izstrādāt grozījumus Noteikumos Nr. 1022, paredzot ēdināšanas regulējumu tiem ieslodzītajiem, kuri dienas laikā ir nodarbināti ārpus cietuma un uz vietas cietumā var saņemt tikai brokastis vai vakariņas.
Noteikumu Nr. 1022 4. pielikumā noteiktas apģērba un apavu normas vienam notiesātajam, kā arī to lietošanas ilgums. Saskaņā ar Noteikumu Nr. 1022 7. punktu pēc noteiktas sanitārās apstrādes notiesātajiem var izsniegt lietotus apģērbus, attiecīgi samazinot to lietošanas ilgumu. Minēto noteikumu 5.pielikumā noteiktas gultas piederumu normas vienam ieslodzītajam un to lietošanas ilgums, kas ir atšķirīgs un atkarīgs no tā vai gultas piederumi tiek izsniegti apcietinātajam vai notiesātajam. Tādējādi, pamatojoties uz minētajās tiesību normās noteikto, ir jāievēro gan notiesātajiem izsniedzamā apģērba un apavu lietošanas ilgums, gan apcietinātajiem vai notiesātajiem izsniedzamo gultas piederumu lietošanas ilgums.
Ir gadījumi, kad notiesātajām personām šobrīd izsniedzamā lietotā apģērba un apavu reālais lietošanas ilgums un apcietinātajām vai notiesātajām personām izsniedzamo gultas piederumu reālais lietošanas ilgums ir mazāks, nekā tas noteikts Noteikumos Nr. 1022, jo minētās personas izsniegto apģērbu, apavus vai gultas piederumus izlieto ātrāk. Taču ir arī gadījumi, kad pēc Noteikumos Nr. 1022 noteiktā, piemēram, gultas piederumu lietošanas ilguma, tie praktiski nav izlietoti.
Turklāt Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr. 1489  „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 92. punktā cita starpā noteikts, ka budžeta iestāde nodrošina inventāra uzskaiti arī pēc atzīšanas izdevumos līdz faktiskajai to norakstīšanai. No minēto noteikumu 1. pielikumā noteiktā izriet, ka inventārs ir arī apģērbi, apavi, veļa un gultas piederumi. Līdz ar to saskaņā ar minētajiem noteikumiem inventāru – apģērbu, apavus, veļu un gultas piederumus, budžeta iestāde uzskaita līdz faktiskajai to norakstīšanai, respektīvi, līdz faktiskajai to izlietošanai.
Valsts kontroles 2012. gada 8. februāra revīzijas ziņojuma Nr. 5.1-2-12/2011 2.ieteikumā norādīta nepieciešamība izstrādāt grozījumus Noteikumos Nr. 1022 attiecībā uz mīkstā inventāra un gultas piederumu izsniegšanas normām ieslodzītajiem un apcietinātajiem.
Ņemot vērā minēto, Noteikumos Nr. 1022 jāparedz noteikt tikai notiesātajiem izsniedzamās apģērba un apavu, kā arī apcietinātajiem vai notiesātajiem izsniedzamās gultas piederumu normas, neparedzot to lietošanas ilgumu. 
(
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40284486&mode=vss&date=2013-10-24)
****************************************************************

Noteikumu projekts paredz noteikt uztura normu ieslodzītajiem, kuri uzturā nelieto gaļas un zivju produktus. Minētajai ieslodzīto kategorijai tiks nodrošināts uzturs, kas nesatur gaļas un zivju produktus. Savukārt minētā uztura norma ietvers tādus produktus kā sojas milti, olu pulveris un pupiņas. Līdz ar to ieslodzītie, kuri uzturā nelieto gaļas un zivju produktus, tiks nodrošināti ar pilnvērtīgu uzturu uzturvērtības ziņā. Galvenās izmaiņas jauno uztura normu, salīdzinot ar dienas uztura normu Nr. 1, ir šādas:
- kausētie dzīvnieku tauki aizstāti ar līdzvērtīgu daudzumu augu eļļas, līdz ar to palielināts eļļas daudzums līdz 30 g;
- ēdienkartē iekļautas pupiņas 80 g;
- gaļas un zivju vietā paredzēti sojas milti, olas un olu pulveris.
Noteikumu projektā paredzēts noteikt visus iespējamos gadījumus, kad noteikumu Nr. 1022 2.4. apakšpunktā minētā uztura norma būs jāizsniedz ieslodzītajiem.
Ņemot vērā to, ka Noteikumu Nr. 1022 ietvertais regulējums attiecībā uz noteikto notiesātajiem izsniedzamā apģērba un apavu lietošanas ilgumu un apcietinātajiem vai notiesātajiem izsniedzamo gultas piederumu lietošanas ilgumu ierobežo Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumos Nr. 1489 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” noteikto regulējumu attiecībā uz inventāra - apģērba, apavu, veļas un gultas piederumu, uzskaiti līdz faktiskajai to norakstīšanai, noteikumu projektā noteikts tikai notiesātajiem izsniedzamās apģērba un apavu, kā arī apcietinātajiem vai notiesātajiem izsniedzamās gultas piederumu normas, neparedzot to lietošanas ilgumu.
Līdz ar to notiesātajiem izsniedzamais apģērbs un apavi, kā arī apcietinātajiem vai notiesātajiem izsniedzamie gultas piederumi tiks uzskaiti līdz faktiskajai to izlietošanai, norakstot tos kā faktiski izlietotus.
Ar jauno regulējumu tiks novērsts arī Valsts kontroles 2012. gada 8. februāra revīzijas ziņojumā Nr. 5.1-2-12/2011 minētais par neiespējamību revīzijas laikā pārbaudīt ieslodzīto faktisko nodrošināšanu ar mīksto inventāru un gultas piederumiem atbilstoši Noteikumos Nr. 1022 noteiktajam lietošanas ilgumam.
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAGaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv